De Hoge Raad heeft beslist dat het forfaitaire 4% rendement voor de box 3-heffing in 2013 en 2014 te hoog was; een belastingplichtige kon dat rendement in die jaren niet halen zonder veel risico’s te nemen. De box 3-heffing vormde in die jaren ‘op stelselniveau’ een schending van het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, als het nominaal, zonder al te veel risico’s te
behalen rendement lager was dan 1,2%. De Hoge Raad biedt geen herstel voor dit rechtstekort, dat wordt overgelaten aan de wetgever.

Lees verder

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9%. Dit heeft tot gevolg dat goederen en diensten die aan particulieren of aan btw-vrijgestelde ondernemers worden verricht, 3% duurder worden. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van de btw, heeft de tariefsverhoging uiteraard geen gevolgen.

 Welke goederen en diensten?

 Het verlaagde btw-tarief geldt onder andere voor de volgende productcategorieën:

  • Voedingsmiddelen;
  • Water;
  • Agrarische goederen;
  • Geneesmiddelen en hulpmiddelen;
  • Kunst en antiek;
  • Boeken en tijdschriften.

Het verlaagde tarief geldt ook voor diensten die nauw met deze goederen verbonden zijn.

Daarnaast geldt het verlaagde tarief ook voor een aantal andere diensten waaronder:

Lees verder

De energie-investeringsaftrek (EIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) worden vijf jaar verlengd. Het aftrekpercentage van de EIA wordt per 1 januari 2019 verlaagd naar 45% (2018 was deze 54,5%). Denk hierbij aan de volgende investeringen: Elektrische of plug-in hybride auto’s,  Led-verlichting, zonnepanelen.